TV Slovenija 1

Kurir logo
06:05

Kultura


06:10
Odmevi
07:00

Dobro jutro


10:05

Dober dan


11:15

Vem!, kviz


11:50

Koda


12:30serija

Zlata dekleta (V.)


13:00

Prvi dnevnik


13:20

Šport


13:30

Vreme


13:35

Intervju


14:35

Osmi dan


15:05

Mostovi - Hidak


16:05dečiji
Male sive celice
17:15

Šport


17:20

Vreme


17:25

Tujerodne vrste v gozdovih


17:55

# Tu EU


18:05dečiji

Trobka in Skok


18:10dečiji

Jurij in Pavel


18:20

Vem!, kviz


18:55

Vreme


19:00
Dnevnik
19:25

Slovenska kronika


19:45

Šport


19:55

Vreme


20:05film

Film tedna: Hči


21:40

50 knjig, ki so nas napisale


21:55

Vreme


22:00
Odmevi
22:30

Kultura


22:40

Šport


22:50

Vreme


22:55

Profil


01:10

Neuspeh ne pride v poštev


02:15
Dnevnik
02:45

Slovenska kronika


02:55

Šport


03:05

Vreme


03:10

Info kanal