FTV

Kurir logo
06:45

Bajram dođe, mirišu avlije, snimak manifestacije


08:30muzički

Hanka Paldum, koncert


10:10muzički

Shaderwan Code, koncert


11:25

Hafiz Širazi


12:00

Dnevnik 1


12:15muzički

Halid Bešlić, koncert


13:50film
Snijeg
Priča o grupici stanovnika malog bosanskog sela koji su preživeli ratne strahote
15:30

Vijesti


15:35muzički

Dino Merlin: Hotel Nacional, koncert


17:25serija
Urgentni centar
Srpska verzija serije ER
18:15film
Kod amidže Idriza
Priča o životu starijeg bračnog para u poslijeratnom Sarajevu koji je izgubio sina u ratu
19:30

Dnevnik 2


20:10muzički

Safet Isović: Bosno moja poharana, koncert


22:50

Dnevnik 3


23:50

Poruka, snimak manifestacije


01:10film
Tačka prelaza
Mladi par iz Amerike se na na odmoru u Meksiku nađe u okovima kartela
02:40

Dnevnik 2, r.


03:10

Pregled programa za ponedjeljak