HTV 4

Kurir logo
07:00
Vijesti
08:00
Vijesti
09:00
Vijesti
09:05
Eko zona
10:00
Vijesti
11:00
Vijesti
12:00
Dnevnik 1
12:15sport
Sport
12:18
Vrijeme
13:00
Vijesti
14:00
Vijesti
15:00
Vijesti
16:50
Financijalac
17:00
Vijesti u 17
19:00
Dnevnik 2
19:47
Tema dana
21:00
Vijesti
21:10film
Fratar je sačuvao troplet, dokumentarni film 49'52"
Istorijska, kulturna i društvena zbivanja u hercegovačkoj franjevačkoj provinciji
22:00
Vijesti
22:35
Global (R)
00:00
Vijesti
02:00
Dnevnik 3
04:09
Global (R)