RTRS

Kurir logo
06:08

Јutarnji program


09:00

Vijesti


09:09serija

Italijanska mlada


10:04serija

Ena, Mena, Deka


10:13serija

Sova i kompanija


10:21serija

Holivud Hajts


11:09serija

Istine i laži


12:00

Dnevnik 1


12:26

"Izbori 2018. "


12:40

Kuhinjica


12:43serija

Italijanska mlada


13:32serija

Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema


14:05

Vijesti


14:14

Svijet brzine


14:45

U fokusu


16:45

Kuhinjica


17:00

Srpska danas


17:51

Banjalučka panorama


18:23serija

Istine i laži


19:16

Kuhinjica


19:30

Dnevnik 2


20:13

Dnevnik plus


20:27

Prenos


22:18

Informativni program


22:55

Dnevnik 3


23:31

Izborna hronika


23:55

LJudovanje


00:50

Svijet brzine


01:24

U fokusu


03:28

Srpska danas


04:13

Banjalučka panorama


04:39

Dnevnik 2


05:09

Dnevnik plus


05:22serija

Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema


05:51

Muzički spotovi