RTRS

Kurir logo
06:05

Јutarnji program


09:00

Vijesti


09:10serija

Zlatno srce


10:00serija

Veliki svijet


10:29serija

Plim Plim


10:51serija

Sova i kompanija 2


10:59serija

Rođeni u divljini


12:00

Dnevnik 1


12:25

Kuhinjica


12:29serija

Čuvari Krajine


12:58serija

Zlatno srce


13:42

Vijesti


13:50serija

Majski pupoljci


14:50

Prenos


16:38

Kuhinjica


16:39

Priče o pjesmama


17:00

Srpska danas


17:52film

Horizont: Liječenje Alchajmera


18:55

Kuhinjica


19:00

Prenos


20:05

Dnevnik 2


20:48serija

Istine i laži


21:35

LJudovanje


22:40

Dnevnik 3


23:17film

Mračni skener


01:00serija

Istine i laži


01:43serija

Čuvari Krajine


02:08

Dnevnik 2


02:38

LJudovanje


03:30film

Mračni skener


05:06

Muzički spotovi