RTRS

Kurir logo
06:04

Muzički spotovi


07:00

Vikend jutro


09:57

Sveznalica


10:27

Pregled za lica sa oštećenim sluhom


10:55

Snop


11:29

Kapi zavičaja sa Slavišom Sabljićem


11:53

Kuhinjica


12:00

Dnevnik 1


12:25

Prenos


14:28

Svijet brzine


15:03

Moje selo veselo 2


15:38serija

Koreni


16:35

Kuhinjica


16:45

Vijesti


16:55

Prenos


18:55

Može i drugačije


19:22

Kuhinjica


19:30

Dnevnik 2


20:11

Snimak


21:23serija

Koreni


22:27

Vijesti


22:53

Dokumentarni film


00:27

Može i drugačije


00:53

Svijet brzine


01:27

Dnevnik 2


02:12

Kapi zavičaja sa Slavišom Sabljićem


02:32

Snop


03:04

Snimak


04:16

Dokumentarni film


05:44

Muzički spotovi