Discovery Science

Kurir logo
06:00
How Do They Do It?: Sponges/The Knowledge
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
06:26
Man v Expert: Episode 6
Saznajte može li običan čovek nadmašiti stručnjaka u njihovoj igri
08:02
NASA's Unexplained Files: The Earth Next Door
Saznajte s kakvim se sve misterijima susreću NASA naučnici
08:50
How Do They Do It?: Sponges/The Knowledge
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
09:14
How It's Made: Witness Samples, Pressure Washers
Od gitare do snuborda, otkrite kako su napravljeni najrazličitiji predmeti
09:38
Man v Expert: Episode 6
Saznajte može li običan čovek nadmašiti stručnjaka u njihovoj igri
10:26
Blowing Up History: Forbidden City Of The Pharaohs
Otkrite kako su sagrađene i kakve tajne skrivaju neke od najslavnijih drevnih građevina na svetu
12:02
NASA's Unexplained Files: The Earth Next Door
Saznajte s kakvim se sve misterijima susreću NASA naučnici
13:38
How Do They Do It?: Sponges/The Knowledge
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
14:02
How It's Made: Witness Samples, Pressure Washers
Od gitare do snuborda, otkrite kako su napravljeni najrazličitiji predmeti
14:26
Man v Expert: Episode 6
Saznajte može li običan čovek nadmašiti stručnjaka u njihovoj igri
15:14
Blowing Up History: Forbidden City Of The Pharaohs
Otkrite kako su sagrađene i kakve tajne skrivaju neke od najslavnijih drevnih građevina na svetu
16:02
NASA's Unexplained Files: The Earth Next Door
Saznajte s kakvim se sve misterijima susreću NASA naučnici
19:20
How Do They Do It?: Big Game Fishing/Cash/Bagpipes
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
19:45
How It's Made: Leather Sculptures, Travel Hot Plates
Od gitare do snuborda, otkrite kako su napravljeni najrazličitiji predmeti
20:10
NASA's Unexplained Files: Curse Of The Full Moon
Saznajte s kakvim se sve misterijima susreću NASA naučnici
21:50
Blowing Up History: Egypt's Lost Skyscrapers
Otkrite kako su sagrađene i kakve tajne skrivaju neke od najslavnijih drevnih građevina na svetu
22:40
How Do They Do It?: Big Game Fishing/Cash/Bagpipes
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
23:05
How It's Made: Leather Sculptures, Travel Hot Plates
Od gitare do snuborda, otkrite kako su napravljeni najrazličitiji predmeti
01:10
NASA's Unexplained Files: Curse Of The Full Moon
Saznajte s kakvim se sve misterijima susreću NASA naučnici
02:48
Blowing Up History: Egypt's Lost Skyscrapers
Otkrite kako su sagrađene i kakve tajne skrivaju neke od najslavnijih drevnih građevina na svetu
04:24
How Do They Do It?: Big Game Fishing/Cash/Bagpipes
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
04:48
How It's Made: Leather Sculptures, Travel Hot Plates
Od gitare do snuborda, otkrite kako su napravljeni najrazličitiji predmeti