Discovery Science

Kurir logo
06:00
How Do They Do It?: Lion Dance / Tunnel / Super Sopper
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
07:39
Deadly Dilemmas: Episode 3
Serijal u kojem gledaoci moraju da odluče koja odluka spašava život, a koja ubija
08:50
How Do They Do It?: Episode 16
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
09:14
How It's Made: Skateboard Wheels, Baklava
Od gitare do snuborda, otkrite kako su napravljeni najrazličitiji predmeti
11:39
Deadly Dilemmas: Episode 3
Serijal u kojem gledaoci moraju da odluče koja odluka spašava život, a koja ubija
12:50
How the Universe Works: Uranus & Neptune: Rise Of The Ice Giants
Kako su vulkani, galaktičke megaoluje i asteroidi i komete oblikovali naš svet
13:38
How Do They Do It?: Episode 16
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
14:02
How It's Made: Skateboard Wheels, Baklava
Od gitare do snuborda, otkrite kako su napravljeni najrazličitiji predmeti
16:50
How the Universe Works: The Quasar Engima
Kako su vulkani, galaktičke megaoluje i asteroidi i komete oblikovali naš svet
18:05
Deadly Dilemmas: Episode 4
Serijal u kojem gledaoci moraju da odluče koja odluka spašava život, a koja ubija
18:30
Blowing Up History: Secrets Of Westminster Palace
Otkrite kako su sagrađene i kakve tajne skrivaju neke od najslavnijih drevnih građevina na svetu
19:20
How Do They Do It?: Episode 17
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
19:45
How It's Made: Nuno Felt, Drum Crushers
Od gitare do snuborda, otkrite kako su napravljeni najrazličitiji predmeti
21:00
Blowing Up History: Secrets Of Westminster Palace
Otkrite kako su sagrađene i kakve tajne skrivaju neke od najslavnijih drevnih građevina na svetu
22:40
How Do They Do It?: Episode 17
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
23:05
How It's Made: Nuno Felt, Drum Crushers
Od gitare do snuborda, otkrite kako su napravljeni najrazličitiji predmeti
23:55
Deadly Dilemmas: Episode 4
Serijal u kojem gledaoci moraju da odluče koja odluka spašava život, a koja ubija
00:20
How the Universe Works: The Quasar Engima
Kako su vulkani, galaktičke megaoluje i asteroidi i komete oblikovali naš svet
02:00
Blowing Up History: Secrets Of Westminster Palace
Otkrite kako su sagrađene i kakve tajne skrivaju neke od najslavnijih drevnih građevina na svetu
04:00
Deadly Dilemmas: Episode 4
Serijal u kojem gledaoci moraju da odluče koja odluka spašava život, a koja ubija
04:24
How Do They Do It?: Episode 17
Otkrijte sve tajne tehnologije koja nas okružuje u svakodnevnom životu
04:48
How It's Made: Nuno Felt, Drum Crushers
Od gitare do snuborda, otkrite kako su napravljeni najrazličitiji predmeti
05:12
How the Universe Works: The Quasar Engima
Kako su vulkani, galaktičke megaoluje i asteroidi i komete oblikovali naš svet